TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG APK

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG APK

Informations sur l'application of TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG APK

Nom de l'application TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG
Nom du paquet vn.dzogame.ts
Version actuelle 1.1
Rating ( 3371 )
Taille 75.6 MB
Nécessite Android Android 5.0+
Mise à jour 2019-10-30
Installe 100,000+
Catégorie Games, Role Playing
Développeur

Tags: , , , ,

Description de TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG APK

TS Online Mobile là phiên bản di động của huyền thoại game nhập vai MMORPG kết hợp lối chơi đánh theo lượt turn base TS Online. Các bạn sẽ nhập vai vào một thiếu niên xuyên không về thời kỳ Tam Quốc khốc liệt. Tại đây, các bạn có thể “bắt” được những danh tướng Tam Quốc vào đội ngũ của mình để cùng nhau khám phá thế giới, cùng nhau khởi nghĩa, chiến đấu trong những trận đánh theo lượt turn base căng não.
Cùng với Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý… hay là bất cứ ai ở thời kỳ Tam Quốc, các bạn có thể viết lại lịch sử của thời kỳ này trong TS Online Mobile.

Cốt truyện

TS Online Mobile mô tả lại thời kỳ Tam Quốc đang loạn lạc của triều đình nhà Hán trên đà suy sụp do hoạn quan, loạn Đổng Trác và giặc khăn vàng.Trước nguy cơ của sự diệt vong thế giới, 2 vị Nam Bắc Tinh Quân đành mạo hiểm đánh đổi sức mạnh hàng nghìn năm tu luyện của mình mở cánh cổng thời gian để tìm kiếm người có số phận Thiên Mệnh mang trở về quá khứ.
Nhập vai vào một thanh niên được chọn, người chơi quay trở về thời Tam Quốc, với sức mạnh và trí tuệ của người được chọn, người chơi còn có thể thu phục được những danh tướng lẫy lừng để tham gia đội quân khởi nghĩa của mình, như Lữ Bố, Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Tào Tháo, Tư Mã Ý.

Đặc sắc trong TS Online Mobile

Kết hợp game nhập vai MMORPG và game đánh theo lượt Turn Base
Game kết hợp những yếu tố đặc sắc nhất của game nhập vai mmorpg cùng với lối đánh theo lượt turn base đậm tính chiến thuật. Đây là một lối chơi rất thú vị và đầy hấp dẫn cho người chơi.

Hệ thống nhiệm vụ đồ sộ và nhiều loại hình

Không đơn giản là đánh quái, thu thập đồ mà còn có nhiều loại hình nhiệm vụ khác như hộ tống, chế tạo, giải đố… cho đến việc cho phép người chơi nhập vai hóa thân vào các nhân vật Tam Quốc để làm nhiệm vụ…

Hơn 300 danh tướng Tam Quốc

Trong TS Online Mobile, nếu muốn các bạn có thể bắt Lữ Bố, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Tư Mã Ý, Chu Du, Tào Tháo, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Lưu Bị… của thời kỳ Tam Quốc về đội của mình. Hơn 300 danh tướng đang chờ để các bạn đến bắt, đang chờ được cùng bạn chiến đấu trong những trận đánh theo lượt turn base.
Nhiều hướng phát triển nhân vật độc đáo
Ngoài những hướng phát triển nhân vật điển hình của game nhập vai MMORPG như: tăng cấp, cường hóa, khảm nạm, thú cưỡi, thời trang… thì TS Online Mobile còn có nhiều cách độc đáo khác như chuyển sinh, tái sinh, học skill mới, sưu tầm, triệu gọi, train level items..

Tính chiến thuật đỉnh cao của game đánh theo lượt turnbase

Mỗi quyết định của người chơi ở mỗi lượt như tấn công, phòng thủ, dùng skill, dùng items, chọn đối tượng… đều rất quan trọng và cần phải suy nghĩ kỹ. Ngoài ra cũng cần phải có sự phối hợp đầy tính toán với đồng đội khi đánh pt. Bạn yếu vẫn có thể thắng được người mạnh hơn.

Nhiều hoạt động PvP đặc sắc

Là một game nhập vai MMORPG, các bạn sẽ được PK trên bản đồ chung hay trải qua những trận công thành chiến rực lửa.Ngoài ra còn có PvP trên lôi đài, PvP tổ đội, Guild chiến… Cùng với lối chơi đánh theo lượt turn base đầy tính chiến thuật, TS Online Mobile sẽ thỏa mãn nhu cầu PK của game thủ.

Yếu tố cộng đồng cực cao trong TS Online Mobile

Đây không phải là một game mobile tự kỷ mà là một game có tính cộng đồng cực cao. Game có một hệ thống các nhiệm vụ yêu cầu tổ đội thực hiện, các hoạt động yêu cầu có sự tương tác cao giữa người chơi với nhau…

Tìm hiểu thêm về TS Online Mobile (huyền thoại turnbase RPG )
Trang chủ: https://ts.dzogame.vn
TS Online Mobile is the mobile version of the legendary MMORPG role-playing game combining turn-based play base TS Online. You will play the role of a teenager who travels through the air during the fierce Three Kingdoms period. Here, you can “catch” the Three Kingdoms generals on your team to explore the world together, revolt together, fight in turn-based brainstorm turn turns.
Together with Liu Bei, Cao Cao, Sun Quan, Zhuge Liang, Sima Yi … or anyone in the Three Kingdoms period, you can rewrite the history of this period in TS Online Mobile.

Plot

TS Online Mobile described the chaotic period of the Three Kingdoms of the Han Dynasty on the decline of eunuch, Dong Zhuo and yellow scarf. risking the exchange of strength for thousands of years of his cultivation opened the portal of time to search for people with the fate of Destiny to bring back the past.
Role-playing as a young man, the player returns to the Three Kingdoms period, with the strength and wisdom of the chosen person, the player can also win illustrious generals to join the insurgent army of I, like Lu Bu, Gia Cat Luong, Quan Vu, Cao Cao, Sima Y.

Featured in TS Online Mobile

Combining role-playing game MMORPG and turn-based fighting game Turn Base
The game combines the most unique elements of the mmorpg role-playing game with a tactical turn based turn-based fighting style. This is a very interesting and fascinating gameplay for players.

Massive mission system and many types

Not simply fighting monsters, collecting items, but also many other types of missions such as escorting, manufacturing, solving puzzles … until allowing players to immerse themselves in the characters of the Three Kingdoms to do missions. …

More than 300 famous generals of the Three Kingdoms

In TS Online Mobile, if you want you can arrest Lu Bo, Gia Cat Luong, Bang Thong, Sima Y, Chu Du, Cao Cao, Trieu Van, Quan Vu, Truong Phi, Luu Be … of the Three Kingdoms period on his team. More than 300 famous generals are waiting for you to catch, waiting for you to fight in the turn base battles.
Many unique character development directions
In addition to the typical character development directions of the MMORPG role-playing game such as leveling up, enhancement, mosaic encrusted, mounts, fashion … TS Online Mobile has many other unique ways such as reincarnation, reincarnation, and study. new skills, collect, summon, train level items ..

Calculate the peak tactics of the turnbase turn-based fighting game

Each decision of the player at every turn such as attack, defense, use skills, use items, select objects … are very important and need to think carefully. In addition, it is also necessary to have a full coordination with teammates when fighting pt. You can still win against the stronger.

Many unique PvP activities

As an MMORPG role-playing game, you will be PK on the general map or experience blazing battles. There is also PvP on the radio, team PvP, guild Guild … Along with turn-based gameplay. turn base tactical, TS Online Mobile will satisfy the needs of gamers PK.

Extremely high community factor in TS Online Mobile

This is not an autistic mobile game but an extremely community game. The game has a system of tasks that require teams to perform, activities that require high interaction between players …

Learn more about TS Online Mobile (turnbase RPG legend)
Homepage: https://ts.dzogame.vn