Sliekas Bevardis LT: visa pasaka vaikams nemokamai APK

Sliekas Bevardis LT: visa pasaka vaikams nemokamai APK

Informations sur l'application of Sliekas Bevardis LT: visa pasaka vaikams nemokamai APK

Nom de l'application Sliekas Bevardis LT: visa pasaka vaikams nemokamai
Nom du paquet air.SliekasBevardis
Version actuelle 1.0.0
Rating ( 1 )
Taille 72.3 MB
Nécessite Android Android 4.0+
Mise à jour 2019-01-29
Installe 500+
Catégorie Educational, Games
Développeur

Tags: , , , ,

Description de Sliekas Bevardis LT: visa pasaka vaikams nemokamai APK

LOGIN publikos numylėtinis Sliekas Bevardis nori tapti tavo draugu! Pagaliau gali gauti pilną versiją nemokamai!

Parsisiųsk programėlę, kurią rekomenduoja nacionalinis transliuotojas: lrt.lt/vaikams.

Susipažink su Slieku Bevardžiu, narsiausiu ir mylimiausiu Pelkės gyventoju. Mūsų klajūnas vis augo ir augo, kol vieną dieną pasijuto suaugęs, ir dabar trokšta nuotykių. Padėk jam užkariauti pasaulį ir surasti savo laimę.

„Sliekas Bevardis“ – tai keliolikos pabaigų interaktyvi animuota lietuviška pasaka, kurioje pats skaitytojas lemia, kaip įvykiai klostysis toliau. Bevardis turi keturias charakterio dalis, todėl kiekvieną kartą tau teks nuspręsti, kuri iš jų turi vesti į žygį.

Visoje pasakoje liesk ekrane matomus gyvūnus, žmones, augalus ar daiktus, ir jie ims judėti, dainuoti, bendrauti tarpusavyje arba dar kitaip pralinksmins tave. Beje, pasaką iliustravo dailininkė Aušra Kiudulaitė, suteikusi vaizdą ir knygai „Laimė yra lapė”.

Skaityk tekstą pats, paprašyk tėvų arba klausykis Pasakotojos (įgarsino TV laidų vedėja Renata Šakalytė-Jakovleva).

—————————————————-

* Istorija, kur tolesnę eigą lemia skaitytojai

* Daugiau nei 20 skirtingų scenų

* Gausybė interaktyvių veikėjų ir daiktų – tik paspausk, ir jie nustebins tave!

* Galima klausytis pasakojimo arba skaityti pačiam

* Profesionalus įgarsinimas

* Nuostabūs piešiniai

* Patys mieliausi veikėjai

* Sugrįžk ten, kur sustojai skaityti

* Programėlė veikia atsijungus nuo interneto

—————————————————-

Pramogauk ir mokykis pažinti save, kitus ir jus supantį pasaulį. Žaisk ir įgusk prisiimti atsakomybę už savo pasirinkimus.

Ši pasaka skirta visiems – mažiems ir dideliems vaikams. Todėl skirtingų amžiaus grupių skaitytojai atranda kažką sau.

Su tėvų pagalba parsisiųsk programėlę bet kuriam „Android” įrenginiui (su 4.0 arba naujesne operacinės sistemos versija) ir leiskis į nuotykius kartu su Bevardžiu!

Slieko likimas tavo rankose. Tegul viskas prasideda dabar!
LOGIN Audience Beloved Sliekas Names wants to become your friend! Finally, you can get the full version for free!

Download the gadget recommended by the national broadcaster: lrt.lt/vaikams.

Meet the Earthworm Nameless, the most brilliant and the most beloved inhabitant of the Swamp. Our wanderer grew and grew up until one day he was grown up, and now he wants an adventure. Help him conquer the world and find his luck.

“Earthworm” is an interactive animated Lithuanian fairy tale, where the reader determines how events will continue. Nameless has four parts of the character, so each time you have to decide which one should lead to the hike.

Throughout the fairy tale, see the animals, people, plants, or items on the screen, and they will start moving, singing, interacting with each other, or otherwise cheering you up. By the way, the fairy tale was illustrated by the artist Aušra Kiudulaitė, who gave the picture and the book “Happiness is a Fox”.

Read the text yourself, ask the parents or listen to the Narrator (Renata Šakalytė-Jakovleva, the TV presenter).

————————————————– –

* A story where readers are deciding further

* More than 20 different scenes

* Plenty of interactive characters and stuff – just click and they will surprise you!

* You can listen to the story or read it yourself

* Professional sound

* Wonderful drawings

* The nicest characters

* Return to where you stopped reading

* The gadget is offline

————————————————– –

Have fun and learn to know yourself, others and the world around you. Play and gain responsibility for your choices.

This fairy tale is for all – small and big children. Therefore, readers of different age groups discover something for themselves.

With the help of parents, download the gadget for any Android device (with version 4.0 or newer) and go on adventure with Names!

Your fate is in your hands. Let everything begin now!
Sveikas, pasauli!