Đại thánh Tây Du Ký:Độc lập theo lượt APK

Đại thánh Tây Du Ký:Độc lập theo lượt APK

Informations sur l'application of Đại thánh Tây Du Ký:Độc lập theo lượt APK

Nom de l'application Đại thánh Tây Du Ký:Độc lập theo lượt
Nom du paquet com.candy.monkeyking
Version actuelle 1.0
Rating ( 250 )
Taille 1.8 MB
Nécessite Android Android 5.0+
Mise à jour 2020-01-15
Installe 1,000+
Catégorie Action, Games
Développeur

Tags: , , , ,

Description de Đại thánh Tây Du Ký:Độc lập theo lượt APK

“Trò chơi chủ đề Journey to the West cổ điển, những cảnh giả tưởng đẹp mắt, thiết kế cấp độ khéo léo, một số trận đấu trùm hung hãn, khía cạnh thú vị nhất của chủ đề Hard Huân được thể hiện hoàn hảo.

Đại thánh Tây Du Ký thuộc thể loại game online nhập vai MMORPG. PK mọi nơi, săn boss farm đồ, chuyển sinh lên cấp. Trăm cách chơi, vạn cách phối đồ, triệu cách mãn nhãn đang đợi bạn khám phá!Đây là một trò chơi có lối chơi siêu bất thường, trải nghiệm lối chơi theo lượt độc lập siêu thú vị của Goku.

【Đặc sắc của game】
3D Ma thuật, Hình tượng đẹp tuyệt
Những cạnh vật chung quanh tươi đẹp, nhân vật khắc họa tinh tế, hiểu ứng phóng kỹ năng tuyệt đẹp sẽ đưa bạn vào một ma thuật Thế giớ Ma Thần và mô tả màu sắc Ma Thần của Tây Du Ký.

Hợp thể đại chiêu, Nhất kích tất sát
Mỗi Thần Tướng đều có một đắc sắc riêng, có hàng trăm chiến đấu kỹ năng, thần tướng kết hơp, hợp thể đại triêu giúp bạn qua quan trảm tướng.

Thần khí trong tay, xưng bá Tam Thế
Thần khí thời cổ tái hiện, cho bạn rền một trang bị-Sử Thi có một không hai trên thế giớ Tây Du.

Chiến đấu liên server, xưng bá Ma Thần
Với Đại thánh Tây Du Ký Có nhiều hoạt động PVP, Hệ thống BOSS dày đặc,Người chơi sẽ được trải nghiệm bắt đầu hành trinh Tu Tiên Đắc Đạo trải qua nhiều kiếp nạn Trảm Yêu trừ ma.

“The classic Journey to the West theme game, beautiful fantasy scenes, skillful level design, some aggressive boss battles, the most interesting aspect of the Hard Huan theme is shown perfectly.

The Great Journey to the West is in the online role-playing game MMORPG. PK everywhere, hunt boss farm items, reincarnate to level up. Hundreds of ways to play, thousands of combinations, millions of eye-catching ways are waiting for you to explore! This is a game with super unusual gameplay, experience Goku’s super interesting independent turn-based gameplay.

【Feature of the game】
3D Magic, Stunning images
The beautiful surroundings, exquisite depictions, and understanding of the beautiful skill release will take you into a Magic World magic and depict the color of the Magic God of the Journey to the West.

Great way, Unity to kill
Each Genie has its own unique attire, there are hundreds of skill fights, generals combined, great summons to help you through the general’s death.

Spirit in hand, proclaimed the Three Worlds
The spirit of ancient times reappears, giving you a unique equipment – Epic in the world of Journey to the West.

Inter-server combat, claiming to be the Magic God
With Great Saint Journey to the West There are many PVP activities, dense BOSS System , Players will experience the beginning of the journey of Tu Tien Dac Dao through many tribulations of the love of the dead except the Ghosts.

Tối ưu hóa tài nguyên