ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay APK

ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay APK

Informations sur l'application of ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay APK

Nom de l'application ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay
Nom du paquet com.boogyi.mm
Version actuelle 52
Rating 7.4 ( 509 )
Taille 27.2 MB
Nécessite Android Android 3.1+
Mise à jour 2018-09-05
Installe 100,000+
Catégorie Card, Games

Tags: , , , ,

Description de ဘူၾကီး Boogyi ZingPlay APK

ဘူၾကီး သည္ ZingPlay ျမန္မာ ၏ အေကာင္းဆံုးဂိမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ဂိမ္းမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းမွာ စုထားေသာ ဂိမ္း portal တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကစားသမားမ်ားသည္ မည္သည့္ Android ႏွင့္ IOS ဖုနး္တြင္မဆို ကစားႏိုင္ရံုသာမက မည္သည့္ Platform ကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ မိမိတို့အေကာင့္အားလံုးသည္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ့စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေနမည္ျဖစ္သည္.

အဆင့္ျမင့္ ရုပ္ၾကြပံုရိပ္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အသံထြက္မ်ားျဖင့္ အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ထားေသာ ZingPlay ျမန္မာ ၏ Boogyi ဂိမ္းသည္ စိတ္လွုပ္ရွား၊ဆြဲေဆာင္မွု တို့ကို ႏွစ္သက္ေသာ ကစားသမားမ်ား၏ ဖုန္းတြင္ မရွိမျဖစ္ေသာ ဂိမ္းျဖစ္သည္။

ဒီဂိမ္းသည္လူငယ္၊လူလတ္ပိုင္းနွင့္လူၾကီးမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။

ဒီဂိမ္းသည္ တကယ့္ေငြအစစ္ျဖင့္ေလာင္းေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေငြသား ျဖင့္ဆုေၾကး ေပးျခင္းတို့ကို လံုး၀မေထာက္ပံပါ။

ဒီဂိမ္းတြင္ ကစားျခင္း (သို့) ေအာင္ႏိုင္ျခင္း သည္ သင္သည္အနာဂတ္တြင္ ေလာင္းေၾကး၊ေငြေၾကး ရရွိမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။
Abu ZingPlay the same place is a one of the best games of the Games is a gaming portal. Players are able to play on Android and IOS phones will not only use the Platform for all their accounts will be convenient to connect seamlessly.

Higher Relief image, Good sound of specialized ZingPlay Boogyi game is exciting, attractive and favorite players essential games on phone.

This game is, middle-aged and young adults.

This game is for the actual transfer of money bet and the cash bonus will not be supported.

Beating or playing games on a stake in the future, does not mean that it will receive money.
Update quick play